Piezīme: no sarkanā krāsā atzīmēto tagu lietošanas vēlams izvairīties. Tie ir novecojuši, un ar tiem iegūto efektu var panākt izmantojot CSS.

Tags Pielietojums
a Saite
abbr Abreviatūras (saīsinājuma) skaidorojums
acronym Akronīma skaidrojums
address Norāda adresi, kontaktinformāciju
area Tiek izmantots attēlu karš (image map) veidošanā
b Treknraksts
base Norāda adresi, no kuras sākas dokumentā lietotās relatīvās saites
bdo Norāda teksta virzienu, ja dokumentā tiek teksta fragments valodā, kuras lasīšanas virziens ir pretējs pārējam dokumenta saturam
big Liels teksts
blockquote Apjomīgs citāts, kas satur citus bloka līmeņa tagus
body Ietver dokumenta saturu. Skatīt pamatelementus
br Pārnes tekstu jaunā rindā
button Formas poga
caption Tabulas paraksts. Tiek ievietots tūlīt pēc <table> taga
cite Citāts
code Koda fragments
col Norāda, kādus atribūtus piešķirt tabulas kolonnai, tiek lietots kopā ar <colgroup>
colgroup Norāda atribūtus, ko piešķirt tabulas kolonnu grupai
dd Definīcuju sarakstā (<dl>) apzīmē definīciju
del Dzēsts teksts. Tiek izmantots, lai atzīmētu, ka rdiģējot saturu, teksts ir ticis izdzēsts.
dfn Definīcija
div Bloks, kas tiek izmantots kā ietvars, lai kādai lapas daļai piešķirtu CSS stilu. Parasti tiek izmantots lapu izkārtojuma veidošanā.
dl Definīciju saraksts
DOCTYPE Norāda dokumenta tipu. Skatīt pamatelementus
dt  
em  
fieldset  
form  
h1, h2, h3, h4, h5, h6 Virsraksti, sākot no lielākā (<h1>), uz mazāko. Semantiski katrs nākamais virsraksts ir iepriekšējā apakšsadaļa.
head  
html Norāda, kur sākas un beidzas HTML dokuments. Skatīt pamatelementus
hr  
i  
img  
input Informācijas ievades lauks
ins  
kbd  
label  
legend  
li  
link  
map  
meta  
noscript  
object  
ol  
optgroup  
option  
p Rindkopa (paragrāfs)
param  
pre  
q  
samp  
script  
select  
small  
span  
strong  
style  
sub Subskripts
sup Superskripts
table Tabulas ietvars
tbody  
td  
textarea Teksta ievades lauks, kur tekstu var rakstīt vairākās rindās
tfoot  
th  
thead  
title Dokumenta nosaukums
tr  
tt  
ul  
var  

Laboja mad, labots 5x