Kāda ir HTML dokumenta struktūra?

Apskatīsim pirmajā sadaļā doto piemēru:

HTML dokumenta struktūra


Dokumenta tips:

<!DOCTYPE... šī dokumenta daļa informē pārlūkprogrammu par to, kāda HTML vai XHTML versija dokumentā ir izmantota, līdz ar to programma spēj pareizi apstrādāt tālāk doto kodu. Vari apskatīt sarakstu ar iespējamajiem dokumentu tipiem. Bet pagaidām paliksim pie HTML5.

Šī daļa nav obligāti nepieciešama lai lapa darbotos, bet bez tās var rasties problēmas ar sarežģītu lapu attēlošanu, jo pārlūkprogrammai ir "jāuzmin", pēc kādām specifikācijām vajadzēs attēlot tālāko kodu. Gadu gaitā web lapās izmantotās valodas ir pamazām mainījušās, līdz ar to pārlūkprogrammām nākas atbalstīt dažādas lapu renderēšanas metodes un standartus, un nepasakot kuru tieši Tava lapa izmanto, to ne vienmēr ir iespējams ātri un precīzi noteikt, kā rezultātā var rasties dažādas kļūdas, kas pie tam var atšķirties starp dažādām pārlūkprogrammām.

 

HTML dokuments:

<html> tags norāda dokumenta sākumu un beigas. Tas kalpo kā ietvars visam pārējam. Vienīgā lieta, kam paredzēts atrasties ārpus šī elementa ir DOCTYPE.

 

Galvene:

<head> lapas daļā tiek ievietots lapas virsraksts, kā tas redzams paraugā, vēl iespējams pievienot dažādu meta informāciju par lapas saturu (satura valodu, īsu lapas aprakstu, lapas autoru, izmantoto rakstzīmju kodējumu un citas lietas) kā arī saites CSS un javascript failiem, kuros aprakstīts lapas elementu izskats.

Galvenē esošā informācija nav tieši redzama apmeklētājam (izņemto <title>, kas parādās pārlūkprogrammas nosaukuma joslā, uz tabiem utt.), tā galvenokārt ir paredzēta dažādiem tehniskiem mērķiem, lai panāktu lapas pareizu attēlošanos.

 

Saturs jeb ķermenis:

<body> tags apzīmē sākumu un beigas visam lapas saturam - šeit tiek ievietots teksts, saites, attēli, izvēlnes un visi pārējie satura elementi, ko redzēs lietotājs atverot šo lapu.

Laboja mad, labots 9x