Lai dokumenta struktūra būtu labi saprotama un pārskatāma gan Tavas lapas apmeklētājiem, gan, piemēram, google meklētājam, nepieciešams lietot virsrakstus un rindkopas.

 

Virsraksti

HTML pieļauj sešus virsrakstu līmeņus - <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>. Ir būtiski tos lapā lietot atbilstoši satura nozīmei. Nav jāuztraucas par burtu noformējumu vai izmēru - to visu pēc tam varēs norādīt ar CSS palīdzību, rakstot HTML kodu virsrakstus ir jāizvēlas pēc nozīmes, nevis burtu izmēra.

Tie sakārtoti secīgi, pēc nozīmīguma. <h1> ir pats svarīgākais virsraksts, kam lapā vajadzētu būt tikai vienam, un saturēt lapas nosaukumu. Šajā lapā tāds ir "Virsraksti, teksts". Tālāk katrai satura sadaļai un apakšsadaļai var lietot zemāka līmeņa virsrakstus.

Piemērs:

<h1>Pirmā līmeņa virsraksts</h1>
<h2>Otrā līmeņa virsraksts</h2>
<h6>Sestā līmeņa virsraksts</h6>

Rezultāts:

HTML virsraksti

 

Rindkopas

Tekstu vēlams dalīt rindkopās, ko HTML valodā apzīmē ar <p> tagu. Tas atvieglo teksta lasīšanu lapas lietotājiem. Rindkopas var atdalīt ar atstarpi izmantojot CSS (var arī neatdalīt, bet parasti tas nav ieteicams lasāmības dēļ).

Piemērs:

<p>Šī ir ļoti svarīgā teksta pirmā rindkopa</p>
<p>Šī ir otra rindkopa<br />
ar pārnesi jaunā rindā, taču joprojām šīs rindkopas ietvaros</p>

Rezultāts:

HTML rindkopas
Par tālāku teksta noformēšanu izmantojot CSS, lasi CSS pamācībā: https://coding.lv/read/05-teksta-noformesana

Laboja mad, labots 6x