Teksta noformēšana ir viens no CSS pamatuzdevumiem. Tālāk apskatītās īpašības iespējams mainīt jebkuram objektam, kas satur tekstu, bet parasti vispirms pamatvērtības tiek norādītas body pašā CSS dokumenta sākumā. Body elementam piešķirtais teksta noformējums attieksies uz visu, kam pēc tam nav speciāli norādīts kaut kas cits.

 

font-family

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

font-family norāda fontu, kas tiek izmantots. Var norādīt vairākus fontus, atdalot tos ar komatu. Ja lietotāja datorā nebūs pirmā fonta, tiks izmantots otrais un tā uz priekšu. Ja fonta nosaukums sastāv no vairākiem vārdiem, kas atdalīti ar atstarpi, tad to jāliek pēdiņās (piemēram 'Times New Roman').

Izvēlotis fontu jāatceras, ka ne visi fonti, kuri atrodami Tavā datorā, būs uzstādīti arī lapas lietotāju datoros, līd zar to, izvēloties kādu reti sastopamu fontu, citiem lietotājiem lapa izskatīsies pavisam ne tā, kā esi iecerējis. Lai no tā izvairītos, mājas lapās ieteicams pieturēties pie tā sauktajiem drošajiem jeb web safe fontiem, kā arī norādīt vairākus līdzīgus fontus, ņemot vērā operētājsistēmu īpatnības. Šeit apskatāma tabula ar dažādu operētājsistēmu fontu atbalsta īpatnībām.

Kā pēdējo sarakstā vēlams iekļaut fonta tipa nosaukumu, nevis konkrētu fontu. Ja sistēmā nebūs neviena no nosauktajiem fontiem, tiks izvēlēts kāds cits no šī tipa. Šie tipi ir:

 • serif (piemēram Times New Roman)
 • sans-serif (piemēram Helvetica)
 • cursive (piemēram Zapf-Chancery)
 • fantasy (piemēram Western)
 • monospace (piemēram Courier)

Lai iesākumā neradītu sev liekus sarežģijumus ar alternatīvo fontu meklēšanu, iesaku izmantot kādu no šeit piedāvātajiem variantiem.

Sīkāks apraksts (angliski)

 

font-size

font-size: 12px;

font-size norāda teksta izmēru. Ir vairāki veidi, kā to norādīt, gan noteikts skaitlis ar mērvienību (px, cm), gan procentos no iepriekšējā elementa, gan izmantojot em mērvienību, kas ir attiecība pret iepriekšējo elementu. Ir arī irpeikš defināti fonta izmēri xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large.

Es ieteiktu sākumā vienkāršības pēc pieturēties pie izmēra norādīšanas pikseļos, un pāriet uz em, kad būsi izpratis tā darbību.

 

font-weight

font-weight: bold;

Kā jau droši vien ir saprotams no piemēra - šī īpašība norāda fonta biezumu. Iesākumā Tev pilnīgi pietiks ja atcerēsies tikai divas iespējamās vērtības - bold un normal.

Citas atbalstītās vērtības ir bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 un 900, bet praksē lielākā daļa no tām tiek izmantotas tikai ļoti specifiskos gadījumos, jo atšķirīgu fontu un dažādu pārlūkprogrammu dēļ rezultāts parasti nav konstants un paredzams.

 

font-style

font-style: italic;

Šī teksta īpašība ir izmantojama pavisam vienkārši - tā norāda vai teksts ir slīprakstā vai ne. Tai ir tikai divas iespējamās vērtības - italic un normal.

 

text-decoration

text-decoration: underline;

text-decoration piešķir tekstam norādītu pasvītrojumu. Iespējamie varianti:

 • overline (līnija teksta augšpusē)
 • line-through (līnija teksta vidū )
 • underline (līnija teksta apakšā)
 • none (novāc jebkādu pasvītrojumu)
 

text-transform

text-transform: uppercase;Maina lielos/mazos burtus. Vērtības:

 • capitalize (katra vārda pirmais burts lielais)
 • uppercase (viss teksts ar lielajiem burtiem)
 • lowercase (viss teksts ar mazajiem burtiem)
 • none (netiek mainīts)
 

letter-spacing un word-spacing

letter-spacing: 5px;

Norāda atstarpi starp burtiem/vārdiem. Iespējamās vērtības ir skaitlisks attālums vai normal. Vērtība var būt negatīva.

 

line-height

line-height: 1.5;

line-height norāda teksta līnijas augstumu. To var norādīt pikseļos, em, procentos vai kā skaitli. Ja tiks norādīts tikai skaitlis, tad līnjas augstums tiks irgūts pēc formulas norādītais skaitlis * font-size.

 

text-align

text-align: left;

Teksta līdzinājums. Iespējamās vērtības:

 • left (līdzināt pie kreisās malas)
 • right (līdzināt pie labās malas)
 • center (centrēt)
 • justify (līdzināt pie abām malām)
 

text-indent

text-indent: 16px;

Norāda atkāpi no kreisās malas,  pirmajai teksta bloka rindai. Visbiežāk šo īpašību izmanto rindkopām (<p> tagam), bet tā nav sevišķi populāra un bieži pielietota.

Laboja mad, labots 18x