Dažreiz gadās vajadzība parādīt skatli kopā ar vārdu vienskaitļa vai daudzskaitļa locījumā, atkarībā no skaitļa.

Piedāvāju nelielu funkciju, kas ar to palīdzēs tikt galā.  Ja skatlis ir 1 vai beidzas ar 1, tiek atgriezts vienskaitlis, izņemot latviešu valodas īpašo gadījumu - 11 (111, 211...).

function lv_dsk($num = 0, $single = 'atbilde', $multi = 'atbildes') {
   if ($num == 1 || (substr($num, -1) == '1' && substr($num, -2) != '11')) {
      return $single;
   }
   return $multi;

Testi:

<?php
echo '1 ' . lv_dsk(1,'komentārs','komentāri') . '<br />';
echo '5 ' . lv_dsk(5,'komentārs','komentāri') . '<br />';
echo '10 ' . lv_dsk(10,'komentārs','komentāri') . '<br />';
echo '11 ' . lv_dsk(11,'kāposts','kāposti') . '<br />';
echo '121 ' . lv_dsk(121,'atbilde','atbildes');
?> 

1 komentārs
5 komentāri
10 komentāri
11 kāposti
121 atbilde

Laboja mad, labots 2x