Labdien!

Lai veicinātu šeit kaut cik nelielu aktivitāti, uzdošu kārtējos jautājumus, kuri man neliek mieru.

1) Kā būtu pareizāk rakstīt kodu kurā ir while vai if cikli ar html.

 <?php

if ($tas = $to) {

echo '<div class="bloks">;

echo $variable;

echo '</div>';

}

?>

Vai šādi

<?php

if ($tas = $to):

?>

<div class="bloks">

<?php echo $variable ?>

</div>

<?php

endif;

?>

Šeit mans kods.

https://pastebin.com/SdqdC3tN

Koda iznākums.

https://www.bildites.lv/images/ira1ymxzg7jacq2apxdn.png

2) Un otrs jautājums, ar ko lielā mērā klases atšķiras no funkcijām, jo līdz šim bez klasēm esmu ticis galā veiksmīgi.

Laboja conux, labots 1x