Sveināti.
Man radās viens jautājums. Vai ir iespējams Foreach`ā pievienot vienu atsevišķu rindu no pavisam citas tabulas?

Piemēram:
Tev ir savs profils ar user id = 1

un tev ir tabula`komanda`
kur tev ir pavisam citi lietotāji ko tu pats pievieno.

Man vajadzētu tā, lai ka vadas arā visi komandas biedri bet pirmais izvadies tu pats no user tabulas nevis no komandas.

Nu ir variants ka es atseviški izvadu

$auth->vards , $auth->uzvārds
un tad to masīvu `komanda`.

kods izskatās šāds pagaidām.
$komanda = $db->get_results("SELECT * FROM `unt_komanda` WHERE `user_id` = '$auth->id' ORDER BY `id` DESC"); foreach($komanda as $komanda_row) { }