Tātad, šī funkcija padarīs linkus klikojamus (meklēs padotajā tekstā visu, kas sākas ar http:// vai ftp:// un automātiski pārveidos to par <a href="links">links</a>). Šo var izmantot uzreiz pie likšanas datubāzē, vai velkot ārā. Atšķirība tāda, ka liekot datubāzē, linki pie izvilkšanas būs klikojami neizmantojot šo funkciju, bet, ja ar šo funkciju tikai drukās ārā, datubāzē nekas nemainīsies. :)

function make_clickable($text) {
 $text = trim($text);
    while ($text != stripslashes($text)) { $text = stripslashes($text); }    
    $text = strip_tags($text,"<b><i><u>");
    $text = preg_replace("/(?<!http:\/\/)www\./","http://www.",$text);
    $text = preg_replace( "/((http|ftp)+(s)?:\/\/[^<>\s]+)/i", "<a href=\"\\0\" target=\"_blank\">\\0</a>",$text);

    return $text;
    }

 

Funkcijai dati jāpadod make_clickable($teksts); To pašu izmanto arī, ja izvēlas pa tiešo likt datubāzē. ;)

Laboja mad, labots 1x