.htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ index.php?/ [QSA,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*) index.php?/$1 [QSA,L]
</IfModule>

 

.php
function URL($id = false) {
    $start = 0;
    $params = array();
    foreach (explode ('/', $_SERVER['REQUEST_URI']) as $part)
    {
        $params[$start] = $part;
        $start++;
    }
    if (!$id)
    {
        return $_SERVER['REQUEST_URI'];
    }
    elseif (!is_int($id))
    {
        if (in_array($id, $params))
        {
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
    else
    {
        return $params[$id];
    }
}

Un tālāk, varam pārbaudīt, vai 1. parametrs ir test ar

if (URL(1) == 'test') { } 

un vai parametrs vispār tiek padots ar

if (URL('test')) { } 

Tukša

URL(); 

funkcija atgriezīs visu ceļu.

 

Rakstīs uz ātro, nodomāju, ka kādam varētu noderēt. Principā, ar šo te var kaut kādu http://site.com/?page=adminpanel&action=users&id=1 par http://site.com/adminpanel/users/1

Laboja SJohnson, labots 1x