Pēc šīs pamācības, izmantojot tikai $_POST un $_GET var izveidot katram lietotājam savu lapu, kuru varēs aplūkot ar http://localhost/user?id=lietotāja_id (?id=lietotaja_id tiek iegūts ar $_GET, eskeipots un no datubāzes tiek izvilkta informācija par šo lietotāju)

1. Izveidojam tabulu ar 8 ailēm (id[INT, AUTO_INCREMENT], name[TEXT], title[TEXT], about[TEXT], email[TEXT], website[TEXT], created[DATETIME], class[TEXT]).

2. Ķeramies klāt kodam. Paša profila lapa.

<?php
if (isset($_GET['id'])) {   
$db = new mysqli('localhost', 'user', 'password', 'database');
$id = $db->real_escape_string($_GET['id']);
$print = $db->query("SELECT * FROM lietotaji WHERE id = '$id'");
while ($new = $print->fetch_object())
   echo '<b>Lietotājvārds: </b>' . $new->name . '<br /><b>Nosaukums: </b>' . $new->title . '<br /><b>E-Pasts: </b><a href=mailto:' . $new->email .'>' . $new->email . '</a><br /><b>Mājaslapa: </b><a href=' . $new->website .'>'
        . $new->website . '</a><br /><b>Klase: </b>' . $new->class . '<br /><b>Lietotājs izveidots: </b>' . $new->created . '<br /><b>Par sevi: </b>' . $new->about . '';}
?>

3. Labošanas lapa. Te varētu arī tīrāku kodu, nu bet strādā arī šādi. wink_mini.gif Iegūst arī esošo aiļu saturu.

<?php
if (isset($_GET['id'])) {
$db = new mysqli('localhost', 'user', 'password', 'database');
}
if (isset($_POST['title'])) {
   $db = new mysqli('localhost', 'user', 'password', 'database');
   $title = $db->real_escape_string($_POST['title']);
   $email = $db->real_escape_string($_POST['email']);
   $website = $db->real_escape_string($_POST['website']);
   $about = $db->real_escape_string($_POST['about']);
   $id = $db->real_escape_string($_GET['id']);
$db->query("UPDATE `lietotaji` SET `title` = '$title', `email` = '$email', `website` = '$website', `about` = '$about' WHERE `id` = '$id'");
}
?>
<form action="" method="post">
<textarea name="title" rows="1" cols="30">
<?php
if (isset($_GET['id'])) {   
$db = new mysqli(''localhost', 'user', 'password', 'database'');
$id = $db->real_escape_string($_GET['id']);
$print = $db->query("SELECT * FROM lietotaji WHERE id = '$id'");
while ($new = $print->fetch_object())
echo '' . $new->title . '';}?>
</textarea>
<textarea name="email" rows="1" cols="30"><?php
if (isset($_GET['id'])) {   
$db = new mysqli(''localhost', 'user', 'password', 'database'');
$id = $db->real_escape_string($_GET['id']);
$print = $db->query("SELECT * FROM lietotaji WHERE id = '$id'");
while ($new = $print->fetch_object())
echo '' . $new->email . '';}?></textarea>
<textarea name="website" rows="1" cols="30">
<?php
if (isset($_GET['id'])) {   
$db = new mysqli(''localhost', 'user', 'password', 'database'');
$id = $db->real_escape_string($_GET['id']);
$print = $db->query("SELECT * FROM lietotaji WHERE id = '$id'");
while ($new = $print->fetch_object())
echo '' . $new->website . '';}?></textarea>
<textarea id="elm3" name="about" rows="20" cols="80"><?php
if (isset($_GET['id'])) {   
$db = new mysqli(''localhost', 'user', 'password', 'database'');
$id = $db->real_escape_string($_GET['id']);
$print = $db->query("SELECT * FROM lietotaji WHERE id = '$id'");
while ($new = $print->fetch_object())
echo '' . $new->about . '';}?></textarea>
<input type="submit" value="Saglabāt" />

Uz labošanas lapu var nokļūt tieši tāpat, nu ar kādu nosaukumu saglabāsiet ?id=lietotāja_id

Ceru, ka kādam noderēs. Ja kāds var uzrakstīt "tīrāku" kodu labošanas daļai, būšu pateicīgs. crazy.gif