Visu dienu nosēdēju pie šī un nevaru iebraukt ...

Lieku mājaslapā skriptu, iemetu phpMyAdmin SQL failu un ''itkā'' salieku visus prasītos config'us, bet palaižot, izmet šo - MySQL Tabulas instalācija neizdevās.
Kļūdas ziņojums: No database selected

SQL fails.

/*
Navicat MySQL Data Transfer

Source Server : local
Source Server Version : 50516
Source Host : localhost
Source Database : ******* (ierakstīts ir datubāzes nosaukums)

Target Server Type : MYSQL
Target Server Version : 50516
File Encoding : 65001

Date: 2012-08-22 11:06:14
*/

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

-- ----------------------------
-- Table structure for `voter_clicks`
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `voter_clicks`;
CREATE TABLE `voter_clicks` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`site_key` varchar(50) NOT NULL,
`ip` varchar(50) NOT NULL,
`username` varchar(50) NOT NULL,
`time_added` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- ----------------------------
-- Records of voter_clicks
-- ----------------------------
INSERT INTO `voter_clicks` VALUES ('12', 'wos', 'localhost', '(datubāzes nosaukums)', '1340792853');

Config fails.

<?php
$config = array();

//------------------------------------------------------------------------------
// Konfigurācija: ------------
//==============================================================================
$config['rcon.ip'] = '*********** (ierakstīta ir Servera IP)';
$config['rcon.password'] = '********* (ierakstīta irRcon'a parole.)';
$config['rcon.port'] = 25575;

/*
* Kādu pluginu izmantosi savā serverī, kas nodrošinās spēles naudas pievienošanu?
* 'iconomy' vai 'essentials' vai arī 'boseconomy'
* Mēs iesakām izmantot 'essentials'.
*/

$config['minecraft.economy.type'] = 'essentials';
/**
* Vai parādīt ingame tekstu ar ziņu par to, ka spēlētājs balso mājaslapā?
*
* Piem.: /say "Player XXX tikko nobalsoja un sanema X kreditus."
*/
$config['minecraft.ingame.notifications'] = true;


$config['credit.name'] = 'Kredīti';
$config['show.credits'] = true;

$config['mysql.user'] = 'multipvp_sms';
$config['mysql.pass'] = '4251154';
$config['mysql.host'] = 'localhost';
$config['mysql.base'] = 'multipvp_sms';

$config['mysql.table'] = 'voter_clicks';

$config['links']['8d'] = array(
'link' => 'http://www.8d.lv/vote.php?site=378',
'image' => 'https://www.bildites.lv/images/rbqg395swt5y0rvagm8h.png',
'credits' => 400,
'prizes' => true, //vai piešķirt papildus balvas
);
$config['links']['wos'] = array(
'wos' => 10244, //wos ID no html koda (<script src=http://wos.lv/d.php?21061></script>)
'image' => 'http://wos.lv/top.gif',
'credits' => 500,
'prizes' => true, //vai piešķirt papildus balvas
);
$config['links']['top'] = array(
'link' => 'http://top.ieej.lv/in/763/',
'image' => 'http://top.ieej.lv/button/763/',
'credits' => 400,
'prizes' => false, //vai piešķirt papildus balvas
);


/*
Papildus balvas ieteicams piešķirt tikai www.8d.lv un www.wos.lv topsaitiem

Echanti jāatdala ar atstarpi, pēc dotā parauga:
'enchants' => 'ENCHANT_ID:LEVEL ENCHANT_ID:LEVEL ENCHANT_ID:LEVEL ENCHANT_ID:LEVEL'

*/
$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 276,
'title' => '1 Dimanta zobens, Sharpness +5, Smite+5',
'enchants' => '16:5 17:5',
'count' => 1
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 384,
'title' => 'Bottle of Enchanting x64',
'enchants' => '',
'count' => 64
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 264,
'title' => 'x8 Diamond',
'enchants' => '',
'count' => 8
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 265,
'title' => 'x32 Iron',
'enchants' => '',
'count' => 32
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 266,
'title' => 'x16 Gold',
'enchants' => '',
'count' => 16
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 45,
'title' => 'x64 Brick',
'enchants' => '',
'count' => 64
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 47,
'title' => 'x32 Books',
'enchants' => '',
'count' => 32
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 49,
'title' => 'x16 Obsidian',
'enchants' => '',
'count' => 16
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 52,
'title' => 'x1 Spawner',
'enchants' => '',
'count' => 1
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 130,
'title' => 'x1 Enderman Chest',
'enchants' => '',
'count' => 1
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 276,
'title' => 'x1 Diamond Sword',
'enchants' => '',
'count' => 1
);

$config['random_prizes'][] = array(
'item_id' => 278,
'title' => 'x1 Diamond Pickaxe',
'enchants' => '',
'count' => 1
);

 


define( 'MYSQL_HOST', $config['mysql.host'] );
define( 'MYSQL_USER', $config['mysql.user'] );
define( 'MYSQL_PASS', $config['mysql.pass'] );
define( 'MYSQL_BASE', $config['mysql.base'] );