Tātad esu saskaries ar Mta server problēmu taisot RP serv,nejeit login script,itka viss ir pareizi utt,daži apgalvo,ka nav mysql ievadits,kautgan itka ir ievadits,tagad velreiz izgaju cauri un atklāju,ka viena failā ir šads koda sākums...

 

local salt = "vgrpkeyscotland"
mysql = exports.mysql

-- ////////////////////////////////////
-- //   MYSQL     //
-- ////////////////////////////////////
sqlUsername = exports.mysql:getMySQLUsername()
sqlPassword = exports.mysql:getMySQLPassword()
sqlDB = exports.mysql:getMySQLDBName()
sqlHost = exports.mysql:getMySQLHost()
sqlPort = exports.mysql:getMySQLPort()

handler = mysql_connect(sqlHost, sqlUsername, sqlPassword, sqlDB, sqlPort)

function checkMySQL()
 if not (mysql_ping(handler)) then
  handler = mysql_connect(sqlHost, sqlUsername, sqlPassword, sqlDB, sqlPort)
 end
end
setTimer(checkMySQL, 300000, 0)

function closeMySQL()
 if (handler) then
  mysql_close(handler)
  handler = nil
 end
end
addEventHandler("onResourceStop", getResourceRootElement(getThisResource()), closeMySQL)
-- ////////////////////////////////////
-- //   MYSQL END    //
-- ////////////////////////////////////

 

 

Tas nozimē,ka šhaja vietā

-- ////////////////////////////////////
-- //   MYSQL     //
-- ////////////////////////////////////
sqlUsername = exports.mysql:getMySQLUsername()
sqlPassword = exports.mysql:getMySQLPassword()
sqlDB = exports.mysql:getMySQLDBName()
sqlHost = exports.mysql:getMySQLHost()
sqlPort = exports.mysql:getMySQLPort()

 

 

Tajās iekavās jaievada sava serv mysql dati?

Laboja mad, labots 2x