Principā piezīme sev.

Samazināt visas bildes, kas lielākas par norādīto platumu/augstumu, rekursīvi pa apakšdirektorijām:

find . -type f | xargs mogrify -resize 'XXXXxYYYY>'

Laboja mad, labots 2x