Nepieciešamais: apache2 webserveris.

1. Atrodam apache konfigurācijas failu. Uz debian serveriem tas būs iekš /etc/apache2/, bet uz CentOS - /etc/httpd/conf/

2. Veram vaļā apache2.conf, vai attiecīgi httpd.conf. Piebildīšu, ka instalējot apache2 pakas uz debian servera, jau default'ā tiek izveidota mape /etc/apache2/sites-enabled, tapēc šajā gadijumā konfigurāciju var pat neaiztikt, bet uz CentOS pievienojam konfigurācijas faila beigās Include /etc/httpd/virtualhosts/

3. Tā kā uz debian jau default'ā sites-enabled mapē būs fails 000-default, tas nebūs jāveido, taču varam apskatīties uz tā saturu.

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@example.com
        DocumentRoot /var/www/
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
</VirtualHost>
Šī ir mape, kuras saturu rādīs tad, ja citi virtualhosti netiks atrasti. Iesaku noņemt Indexes no opcijām, jo nevienam nav jāredz mapes saturs, un izmainīt AllowOverride None uz AllowOverride All, citādi nestrādās .htaccess faili. Protams, arī norādīt mapi, kuru mēs gribam defaultā rādīt.

Uz CentOS servera vienkārši izveidojam mapi /etc/httpd/virtualhosts/, nochownojam to httpd lietotājam, un izveidojam tur šādu pašu failu un vienkārši pārkopējam saturu.

4. Citu virtualhostu pievienošana.

Kad mēs esam attiecīgi /etc/httpd/virtualhosts, vai /etc/apache2/sites-enabled mapēs, varam taisīt pārējos virtualhostus. Piemēram, izveidojam failu site2.domain.com:

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@example.com
ServerName site2.domain.com
        DocumentRoot /var/www/site2.domain.com/
        <Directory /var/www/site2.domain.com>
                Options FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
</VirtualHost>

Ievērojat ServerName flag'u. Tas ir tas, kurš nosaka to, kādā gadijumā uz kuru mapi sūtīt. Piemēram, varam 1 IP adresei iedot vairākus subdomēnus, un tad to var šādi rūtēt. Ir arī jāizveido šeit norādītā mape, lai serveri varētu palaist bez kļūdas ziņojuma.

5. Restartējam apache servisu, attiecīgi service apache2 restart vai service httpd restart
6. Pārbaudam, vai viss strādā. Pieslēdzamies serverim vienu reizi norādot pārlūkā IP adresi, un otru - domainu. Ja mēs visu esam salikuši pareizi un izveidojuši atšķirīgus index.html failus norādītajās mapēs, tad vajadzētu redzēt atsevišķas lapas.

Laboja mad, labots 1x