Iekš unity visus mainīgos, ''scenes'' rakstīju angļu valodā, bet kvalifikācijas darbā nepieciešams skriptos pierakstīt komentārus latviski. Kā pareizi tulkot scene? Skats?
Jautāju te, jo main exā normālu atbildi nedabūt.