Labdien, kāds varbūt redz kur ir kļūda, kapec nesanāk tā saskaitīšana>?

 

 

Uzrakstīt programmu, kura realizē šādus izpildes nosacījumus: programma pieprasa ievadīt no 5 rakstzīmēm sastāvošu C tipa virkni formā xx+yy vai xx-yy , kur xx un yy ir veseli divciparu skaitļi, un aprēķina izteiksmes rezultātu;

virknes elementus xx un yy iekopēt jaunās virknēs (funkcija strncopy) un pārveidot skaitļos (funkcija atoi);  analizēt dotās virknes 3. elementu (skat. 3.1.) un izpildīt atbilstošo darbību;

uz ekrāna izvadīt paskaidrojošu tekstu un rezultātu;

 

 

#include <cmath>
#include <stdlib.h>
#include <cstring>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
char x[6],jx[3],jy[3],jra[6],jrs[6];
int a,s,i;


cout<<"Ievadiet virkni: "<<endl;
cin>> x;
cout<<"Ievadita virkne: "<<x<<endl;
if (x[2]=='+') cout <<"Rezultats ir: "<<s<<endl;{
for (i=0; i<6; i++) jrs[i] = jx[i] + jy[i];
}
if (x[2]=='-') cout <<"Rezultats ir: "<<a<<endl;
{
for (i=0; i<6; i++) jra[i] = jx[i] - jy[i];
}

strncpy (jx,x+0,1);
strncpy (jx,x+1,1);

strncpy (jy,x+3,1);
strncpy (jy,x+4,1);

s=atoi(jrs);
a=atoi(jra);

system("pause");
return 0;
}